Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Windshield repair provides more than just peace of mind; it also saves you money on auto glass services. Northdale Auto Glass provides auto glass services in Northdale, FL and surrounding areas, including Wesley Chapel and New Tampa. Detects the sound frequency of glass breaking. Detects body mass movement within the car. Body changes were minimal. Triggers when there is an impact to the body of your vehicle, such as a door panel being hit. It is important to make sure that the auto glass is fitted properly and that there are no air bubbles between the auto glass and the car frame. With auto glass repairs, there is no need to spend hundreds of dollars on full auto glass replacement when a simple windshield repair will do the trick. Luckily, Auto Glass Network in Dacula, GA offers high-quality car window repairs, including mobile side and back window repair. For the side windows of cars, automakers have come up with a good compromise: tempered glass. If your windshield has a chip or crack, you can have it repaired instead of having to replace the entire windshield. While a business can offer to repair a crack in a windshield, many also cross over into auto glass replacement, offering a full-service option if the damage is too severe to be repaired. Car glass - PASANG KACA MOBIL https://www.kacamobil.net/

Počet hvězd: Hodnocení:

best erectile dysfunction medicine best ways to help erectile dysfunction erectile quality scale best erectile pills best erectile dysfunction meds https://www.iptv-updated.com/forums/users/lashaymosh/

Počet hvězd: Hodnocení:

Počet hvězd: Hodnocení:

Hold onto your seat, because this news will have a ripple effect on society. future is 'looking grim': 'Have Latest: Prince Harry, Meghan Markle's future is 'looking grim': 'Have no chance' I had a feeling that there was a hidden truth waiting to be uncovered.

Počet hvězd: Hodnocení:

Sequential art, the expression that combines artwork and tales, have fascinated readers for decades. With their dynamic visuals and narrative prowess, comics have proven to be a powerful medium for expressing emotions, ideas, and compelling narratives. From the legendary superhero tales of Marvel and DC to the thought-provoking graphic novels exploring various social issues, comics offer a one-of-a-kind experience that engages both the eyes and the mind. At its core, the appeal of comics lies in the mastery of panels. Illustrations, the individual frames that make up a comic page, allow artists and writers to shape the story's flow, pace, and visual impact. Each panel can be a peek into a different moment, an emotion-packed snapshot that carries the reader into the heart of the narrative. The arrangement and sequencing of these panels further enhance the storytelling, building tension, guiding our focus, and creating a rhythm that keeps us turning those pages with eager anticipation. As we delve deeper into the realm of comics, we'll reveal the wondrous possibilities that panels offer. We'll explore how artists strategically use panel layouts, sizes, and shapes to convey a range of emotions and perspectives. We'll discover how the interplay of art and text creates a harmonious union that enriches the reading experience. From the dynamic action sequences that burst forth from the page to the quiet, introspective moments that are captured with subtlety, the possibilities within each panel are endless. So, join us on this captivating journey as we unlock the secrets of comics and embrace the power of illustrations. Prepare to be enthralled by the meticulous artistry, the intricate storytelling, and the sheer joy that comes from immersing oneself in the dynamic world of comics. It's time to turn the page and reveal the mesmerizing marvels that lie within each illustration. 뉴토끼 The Art of Visual Storytelling Graphic novels possess a one-of-a-kind ability to grasp our imagination and narrate engaging tales through the craft of graphic storytelling. By combining images, text, and the organization of panels, comics have the power to communicate emotions, action, and narratives in a manner that is both aesthetically captivating and emotionally impactful. The magic of comics resides in the synergy between the artwork and the narrative. Each illustration is like a scene, frozen in time, that not only captures a moment but also allures the reader to visually explore the story. The talented artists behind these comics skillfully use composition, colors, and details to create visually stunning panels that draw us into their world. 뉴토끼 Moreover, the technique of visual storytelling in comics goes beyond individual panels. The layout and sequencing of illustrations play a vital role in pacing and guiding the reader's reading experience. A well-designed sequence of frames can manipulate the passage of time, create a suspenseful atmosphere, or emphasize the impact of a particular scene. It is through the thoughtful arrangement of frames that the artists can masterfully control the flow of the story. In addition to the visuals, the use of text in comics adds another layer of storytelling. Dialogues, captions, and sound effects integrate seamlessly with the graphics, enhancing the narrative and providing additional information or insights. The balance between text and visuals is crucial in maintaining the harmony of the storytelling process and strengthening the reader's emotional connection with the story. In conclusion, comics truly exemplify the art of visual storytelling. Through frames, artwork, and the arrangement of sequences, comics enchant us with their ability to engross us in rich and gripping narratives. Whether it's a superhero's grand adventure or an close tale of relationships, comics have the potential to unleash our creativity and move us into worlds filled with endless possibilities. https://뉴토끼.tech