Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Driving while intoxicated is a critical crime and certainly will result in very bad penalization, incorporating jailhouse time, penalties, furthermore a criminal background. In the event that you or a family member has been charged with driving under the influence, it is vital to ponder choosing a criminal DUI law firm. In this specific article, we shall discuss the advantages of choosing a criminal DUI attorney in court. Legal Expertise: DUI legal professionals are knowledgeable within the legal areas of driving while intoxicated cases. They could navigate the complex legal system while having a deeper comprehension of the law and courtroom processes. This talent may be invaluable in making sure your legal rights are protected and that you get the perfect outcome. Fighting Plea Deals: dwi legal professionals have the feeling and negotiation skills to negotiate plea deals for you. They are able to negotiate with prosecutors to lessen the charges against you or even secure a far more lenient sentence. This might help you save time, money, and stress. Evidence Review: DRUNK DRIVING attorney can review the data against you to definitely see whether it had been obtained legally. If the information was obtained illegally, it may be ruled out from court proceedings, that may really boost your likelihood of a good outcome. Cross-Examine Witnesses: solicitors are skilled in cross-examination, which will help to discredit the testimony of witnesses against you. This could weaken the prosecution's case and increase the likelihood of an optimistic outcome. Sentencing Alternatives: DUI attorneys can negotiate for alternative sentences, such as for example community service or substance abuse programs, as opposed to jail time. This might provide a far more advantageous end for your needs and certainly will help you steer clear of the mark of getting a criminal record. Court Experience: DUI attorneys have extensive expertise in court and generally are acquainted with court procedures and protocols. They understand how to fight effortlessly on your behalf and that can produce a stronger protection. This may boost your likelihood of a great final result. Representation in Hearings: DUI legal professionals can defend you in administrator proceedings, such as for instance license suspension hearings, which will help to maintain your driving rights. This may stop you from losing your license and certainly will allow it to be easier for you to make the journey to work, school, as well as other relevant locations. Protection of Constitutional Rights: DUI attorneys make sure your constitutional rights are protected through the court process. This consists of the right to a fair trial, the ability to remain silent, together with straight to get rid unreasonable searches and seizures. To conclude, employing a criminal DUI attorney can offer multiple pros in the court room. From legal know-how and negotiating plea deals to shielding your constitutional defenses, legal counsel can provide a stronger defense while increasing your odds of a great outcome in a DUI case. In the event that you or a family member has been faced with a DUI, it is essential to consider hiring a criminal DUI attorney to make sure that your legal rights are protected and therefore you will get the perfect direct result. if you'd like to know more about such a subject go to the web-site: criminal attorney ross ohio

Počet hvězd: Hodnocení:

The advantages of Hiring an bookkeeping company or book keeping Firm for an attorney and a proper Real Estate expert Law offices and realty masters cope with many new issues in terms of handling their financial situation. From book keeping and tax preparation to financial reporting or evaluation, these firms must remain on top of the budgeting calculations to steadfastly keep up solidity, conform to regulation, and become. Retaining an bookkeeping business or clerking business can offer plenty of features for law firms and realty providers, making them to conquer these concerns as well as enhance their over all monetary effectiveness. To law firms, outsourced workers their specific accountancy functionality to a specialist firm can offer a wide selection of importance, like upgraded overall performance then precision, limited worry plus workload, and qualified advice and counseling. One of the most significant great things about using the services of an accountant corporation or bookkeeping firm for an attorney is improved effectiveness and accuracy. A seasoned bookkeeping firm are capable of all economic needs, which includes clerking, tax organizing, and finance revealing, freeing up law practice personnel to spotlight their core needs. This may in addition lessen the threat of hands-on errors, ensuring that all economic info is exact additionally up-to-the-minute. Another essential advantageous asset of outsourcing account elements to an expert firm is reduced stress and workload. Law practice personnel most of the time run into outstanding quantities of tension and business tasks, specifically within the busy intervals such as for instance tax period of time optionally, end of spring money reporting. An accountancy firm or accounting company can help convenience this responsibility by managing all budgeting steps, decreasing the stress and workload for law firm force. Qualified advice additionally hints and tips is another answer advantageous asset of engaging with an accountant business or book keeping firm for an attorney. A seasoned bookkeeping firm can provide law offices with expert advice and assistance with economical points, supporting them make prepared possibilities, enhance their financing efficiency, and also gain their enduring financing goals. This will also include support using money preparing, tax arranging, and compliance along with relevant legal guidelines. Along with some of these pros, an bookkeeping group or accounting agency also can produce law offices with usage of the most recent technological innovation and software for accounting and management. It will help law offices improve personal financing steps, reduce hand-operated complications, and enhance their total financial show. The institution also can provide improved data security, making certain every spending data is snugly stacked away and defended by cyber hazards. Real estate experts moreover confront plenty finance hurdles, and taking on an accountancy firm or book keeping group can provide different perks of these firms likewise. Made better performance and consistency is one of the answer benefits of outsourcing accountant elements to an expert firm the real deal real estate pros. A seasoned accountancy firm are designed for most fiscal responsibilities, these include accounting, tax readying, to finance stating, relieving up real-estate executives to pay attention to specific fundamental duty. Another essential good thing about outsourcing finance jobs to a specialist firm the real deal properties workers is cut back stress and business tasks. Properties masters usually are up against above average quantities of tension furthermore work, specifically in the time of bustling time period such as for instance income tax season or end of year fiscal reports. An accounting business or Ledger management service provider will help soothe this unique worry by control all financial roles, decreasing the demands to work of real property providers. Qualified advice plus counsel is yet another big advantage of hiring an fiscal firm or balance sheet analysis agency the real deal real estate professionals. An experienced budgeting company can offer property professionals with professional advice and assistance with financial topics, helping them attain enlightened decisions, boost their fiscal efficiency, additionally realize specific lasting fiscal goals. This will probably include assist that has fiscal preparing, tax planning, and submission along with trusted legal guidelines. Along with all benefits, an accountant firm or financial reporting firm may also provide real-estate experts with use of the most recent system and systems for balance sheet analysis and accounting. This assists real property specialists streamline his or her finance functions, minimize manual flaws, as well as boost their overall budgeting performance. The firm may also furnish upgraded data protection, making certain all budgeting information is properly stored then taken care of from online malware. Another benefit of choosing an quick books organization or book keeping company for real property experts could be the power to use the business's experience in real property budgeting . A professional balance sheet analysis firm can offer real estate professionals with customized bookkeeping strategies which can be specifically made to meet up with the unique needs of these business. This will include support with property management, financial reporting, and investment analysis, among the areas. Finally, outsourcing accounting functions to a specialist firm can provide real estate professionals with greater peace of mind. When real estate professionals partner with a skilled accounting firm, they could trust that every financial tasks are increasingly being handled by experts who comprehend the unique challenges of these business. This will probably provide real estate professionals with a higher feeling of security and peace of mind, realizing that their finances come in good hands. In closing, hiring an cpa firm or bookkeeping firm can provide numerous benefits for law offices and real estate professionals. From improved efficiency and accuracy to qualified advice and guidance, outsourcing balance sheet analysis functions to a specialist firm might help these firms manage their monetary difficulties as well as realize his or her long-term financing goals. Whether you are a law firm or a proper real estate skilled, merging with a skilled accounting company is an intelligent financial investment later on of one's small business. If you wish to know more about this article subject matter stop by my excellent web address: BOOKKEEPING FOR LAWYER

Počet hvězd: Hodnocení:

https://xn-----7kcsda4aejp3asfi.xn--p1ai/ - трек на стекле на заказ

Počet hvězd: Hodnocení:

Počet hvězd: Hodnocení:

thanks, interesting read