Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

https://vavada.teleporthq.app/

Počet hvězd: Hodnocení:

타오바오구매대행

Počet hvězd: Hodnocení:

Hi! Welcome to my free Video chat with an adorable and alluring college girl. Find me there https://bit.ly/3dnUkPY and make sure it’s true! Will grant you all dirty wishes online! I will be online within another 25 minutes! Let it all be between you and me!

Počet hvězd: Hodnocení:

중국배대지 중국배대지

Počet hvězd: Hodnocení:

Настройте Яркость текстуры и Время экспозиции для текстуры сканирующий спрей В большинстве случаев значения следует выбирать максимально маленькие, поскольку увеличение яркости может вызвать появление текстурного шума, а увеличение времени экспозиции — ее размытие (потерю четкости) параклиническое электроинтерстициальное 3d сканирование Вместо регулировки ползунков попробуйте еще больше улучшить освещение 3d сканирование стоимость Стекловидная керамика является уникальным CAD/CAM материалом, который используется для изготовления вкладок, коронок и виниров вот уже на протяжении 30 лет 3d сканирование стоимость При адекватном использования данного рода материалов (должный алгоритм препарирования, адаптированный метод обработки керамики и надежный протокол бондинга), они обеспечивают достаточно высокий уровень клинического успеха и эстетической реабилитации 3d сканирование цена Однако в случаях с чрезмерно тонкими границами, несоответствием поверхностей и недостаточной адгезивной связью со структурой зуба, эффективность применения конструкций из стекловидной керамики оставляет желать лучшего 3d сканирование цена Для отдельных случаев более подходящими являются другие виды материалов, но для виниров лучшим материалом выбора остается стеклокерамика услуги 3д сканирования Стекловидная керамика доступна в форме многослойных блоков, отличающихся оттенками цвета 3d сканер услуги Кроме того, ее можно дополнительно подкрасить или изменить оттенок путем наложения дополнительного слоя, что в большинстве случаев решает проблемы индивидуального подбора цвета будущей эстетической конструкции 3d сканирование Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Риск возникновения миопатии во время лечения ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы повышается при одновременном применении циклоспорина, фибратов, никотиновой кислоты или ингибиторов цитохрома Р450 3А4 (например эритромицина, азольных противогрибковых препаратов) 3д сканирование деталей Ингибиторы цитохрома Р450 3А4 сканирование 3d А торвастатин метаболизируется с помощью цитохрома Р450 3А4 трехмерное сканирование Одновременное применение аторвастатина с ингибиторами цитохрома Р450 3А4 может приводить к повышению концентрации аторвастатина в плазме крови 3д сканирование деталей Сила взаимодействия и потенцирование эффекта зависит от вариабельности действия на цитохром Р450 3А4 3d сканирование объектов Ингибиторы перенесения Аторвастатин и метаболиты аторвастатина являются субстратами транспортера OATP1B1 3д сканирование деталей Ингибиторы OATP1B1 (например циклоспорин) могут повышать биодоступность аторвастатина 3d сканирование объектов Одновременное применение 10 мг аторвастатина и циклоспорина (5,2 мг/кг/сут) приводит к повышению экспозиции к аторвастатину в 7,7 раза 3d сканирование человека в москве Эритромицин/кларитромицин При одновременном применении аторвастатина и эритромицина (500 мг 4 раза в сутки) или кларитромицина (500 мг 2 раза в сутки), которые являются ингибиторами цитохрома Р450 3А4, повышается концентрация аторвастатина в плазме крови 3d Сканер Услуги Ингибиторы протеазы Вследствие одновременного применения аторвастатина и ингибиторов протеазы, общеизвестных ингибиторов цитохрома Р450 3А4, концентрация аторвастатина в плазме крови повышается 3d сканирование человека в москве Дилтиазема гидрохлорид Одновременный прием аторвастатина (40 мг) и дилтиазема (240 мг) сопровождается повышением концентрации аторвастатина в плазме крови 3d сканирование цена Циметидин В результате проведенных исследований признаков взаимодействия аторвастатина и циметидина не выявлено услуги по 3d сканированию Итраконазол Одновременное применение аторвастатина (20 и 40 мг) и итраконазола (200 мг) сопровождалось повышением показателя AUC аторвастатина 3d сканирование цена Грейпфрутовый сок Содержит один или больше компонентов, которые ингибируют CYP 3A4 и могут повышать концентрацию аторвастатина в плазме крови, особенно при употреблении сока больше 1,2 л/сут 3d сканер в москве Индукторы цитохрома Р450 3А4 Одновременное назначение аторвастатина и индукторов цитохрома Р450 3А4 (например эфавиренца, рифампицина) может приводить к снижению концентрации аторвастатина в плазме крови трехмерное сканирование Принимая во внимание двойной механизм действия рифампицина (индукция цитохрома Р450 3А4 и ингибирование фермента-переносчика ОАТР1В1 в печени), рекомендовано назначать аторвастатин одновременно с рифампицином, поскольку прием аторвастатина после приема рифампина приводит к значительному снижению уровня аторвастатина в плазме крови 3d сканер в москве Антациды Одновременное пероральное назначение аторвастатина и пероральной суспензии антацидного препарата, который содержит магний и алюминия гидроксид, сопровождается снижением концентрации аторвастатина в плазме крови приблизительно на 35% сканирование предметов в 3д При этом гиполипидемическое действие аторвастатина не изменялось 3д сканирование Антипирин Вследствие того, что аторвастатин не влияет на фармакокинетику антипирина, возможность взаимодействия с другими лекарственными средствами, которые усваиваются теми же цитохромными изоферментами, считается маловероятной 3d сканирование человека цена Колестипол Концентрация аторвастатина в плазме крови была ниже (приблизительно на 25%) при одновременном назначении аторвастатина и колестипола 3d сканирование стоимость При этом гиполипидемическое действие комбинации аторвастатина и колестипола превышало эффект, который дает прием каждого из этих препаратов отдельно 3д сканирование цена Дигоксин Многократное одновременное прием дигоксина и 10 мг аторвастатина не сопровождалось повышением равновесной концентрации дигоксина в плазме крови трехмерное сканирование Вместе с тем, применение дигоксина и 80 мг аторвастатина привело к повышению концентрации дигоксина приблизительно на 20% услуги 3d сканирования Пациенты, которые принимают дигоксин, должны находиться под соответствующим присмотром трехмерное сканирование Азитромицин Одновременное назначение аторвастатина (10 мг 1 раз в сутки) и азитромицина (500 мг 1 раз в сутки) не сопровождалось изменениями концентрации аторвастатина в плазме крови 3d сканирование стоимость Пероральные контрацептивы Одновременное применение аторвастатина и пероральных контрацептивов, в состав которых входит норэтиндрон и этинилэстрадиол, сопровождалось повышением показателей AUC для этих компонентов соответственно на 30 и 20% 3d сканирование деталей цена Этот факт повышения необходимо учитывать при выборе перорального контрацептива для женщин, которые принимают аторвастатин услуги 3d сканирования Варфарин Клинически значимого взаимодействия аторвастатина с варфарином не выявлено 3d сканирование деталей Амлодипин У здоровых добровольцев одновременное применение 80 мг аторвастатина и 10 мг амлодипина сопровождалось повышением концентрации аторвастатина в плазме крови приблизительно на 18% и не имело клинического значения 3d сканер услуги Другие лекарственные средства Клинические исследования показали, что одновременное применение аторвастатина и гипотензивных препаратов и его применение в ходе заместительной терапии эстрогенами не сопровождалось клинически значимыми побочными эффектами 3d сканирование объектов Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводили 3d сканирование цена Восстановление микроциркуляции, в основе которой лежит ритмическая смена вазоконстрикции и вазодилатации с последующим открытием артериовенозных анастамозов, приводит к улучшению циркуляции не только в микрососудах кровяного русла, но и лимфатического русла услуги 3d сканирования Данные, полученные путем создания классического зубного оттиска, зачастую сильно расходятся с реальной клинической картиной 3д сканирование цена В случае с цифровыми изображениями любая погрешность исключена 3d сканирование стоимость Данный нюанс определяет качество и точность всего процесса протезирования 3d сканирование деталей цена