Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

canadian drugstore canadian pharmacy canadian government approved pharmacies canada pharmaceuticals online canadian cialis https://buyviagraonliney.com/

Počet hvězd: Hodnocení:

Regain your confidence https://endopeak.1025man.com/ - Click here... Gentlemen, if you have ever felt that your confidence and overall performance while in the Bed room have been missing, be concerned no far more. We're right here to introduce you to definitely a groundbreaking solution that will transform your daily life - EndoPeak. It is time to experience purely natural penis enlargement and quick increased overall performance like hardly ever ahead of! EndoPeak is not merely An additional complement; it is a recreation-changer, meticulously crafted with a robust mixture of pure elements which were known for their remarkable Advantages. Let's dive deep in the magic powering EndoPeak: ?? HAWTHORN BERRY – Boosting Your Blood Flow for Reliable Endurance: Hawthorn Berry is an important component in EndoPeak, known for its capacity to improve blood move. This means firmer, for a longer period-lasting erections. With EndoPeak, you'll be the bedrock of endurance and power within the bedroom. ?? TRIBULUS – Ignite Your Libido and Electrical power: Say goodbye to the days when your Electricity ranges were being subpar. Tribulus is really a powerhouse that supercharges your testosterone concentrations, rekindling your libido and energizing you to definitely execute at your best possible. ?? CHRYSIN – Banish Panic and Anxiety: Functionality panic? Not anymore. Chrysin, present in EndoPeak, is your protect against stress and tension. It leaves you peaceful and confident, Completely ready to overcome any second. ?? EPIMEDIUM – The Famous Sexy Goat Weed: Epimedium, famously generally known as Attractive Goat Weed, is usually a critical participant in EndoPeak. It can be the secret behind heightened sexual need and endurance. Say howdy to a whole new degree of efficiency and satisfaction. ?? Observed PALMETTO – Assist Prostate Well being: Enjoy the pleasures of intimacy with none worries. Saw Palmetto is essential for your prostate health and fitness, ensuring it is possible to focus on the pure pleasure of The instant. ?? TONGKAT ALI – Enhance Endurance and Vitality: Tongkat Ali is your top secret to enhanced endurance and vitality. With EndoPeak, you'll have the Vitality and endurance to go the gap, generating your efficiency extraordinary. ?? WINGED TREEBINE – Enhance Blood Circulation for max Pleasure: Winged Treebine is often a grasp erectile dysfunction in urdu meaning of enhancing blood circulation, ensuring that very important nutrients and oxygen reach where by it matters most. Your fulfillment is our top priority. ?? MAGNESIUM – The Powerhouse of Energy and Command: Magnesium, the backbone of the formula, supports muscle and nerve operate, granting you the power and Manage you've constantly craved. Now, let's look at what makes EndoPeak truly extraordinary. It is The mixture of such elements that produces a powerhouse male general performance complement. Every time they arrive jointly in perfect synergy, you obtain a product that goes earlier mentioned and over and above your anticipations. ? EndoPeak is not simply a health supplement; it's a ticket to practical experience: Organic Penis Enlargement ?? Instantaneous Elevated General performance ?? With EndoPeak, you may anticipate to witness spectacular benefits that not merely Strengthen your assurance but will also rekindle the enthusiasm as part of your romantic relationship. Consider the pleasure and gratification once you can certainly provide like never before. Really don't Permit this opportunity pass you by! EndoPeak is The true secret to unlocking your total probable. It's time to elevate your overall performance, reignite your desire, and luxuriate in a far more fulfilling, remarkable, and confident daily life.

Počet hvězd: Hodnocení:

Počet hvězd: Hodnocení:

pharmacies in canada canada pharmacy online canadian pharmacy online canadian pharmacy review canadian pharmacy drugs online https://buyviagraonliney.com/

Počet hvězd: Hodnocení:

Raloxifene was evaluated in patients with tamoxifen refractory metastatic breast cancer whats a viagra pill