Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

"NГЎzev sluЕѕby RodinnГЎ asistence SluЕѕba SluЕѕby sociГЎlnГ­ prevence SociГЎlnД› aktivizaДЌnГ­ sluЕѕby pro rodiny s dД›tmi Forma poskytovГЎnГ­ sluЕѕby TerГ©nnГ­ a ambulantnГ­ se specifikacГ­, kde je kterГЎ poskytovГЎna - viz nГ­Еѕe. ZaЕ™Г­zenГ­ poskytovatele RodinnГЎ asistenceU RybnГ­ka 1568/4, BruntГЎl 792 01 Kontakty telefon: 733 535 580, 733 535 588 e-mail: helpinops@atlas.cz : www.fod-msk.cz, www.fod.cz, www.deti.cz --> web: www.help-in.cz www.help-in.cz--> VedoucГ­ zaЕ™Г­zenГ­ Mgr. Jana HanДЌilovГЎ NГЎzev poskytovatele Help-in, o.p.s. Adresa poskytovatele U RybnГ­ka 1568/4, BruntГЎl 792 01 Komu je sluЕѕba urДЌena DД›ti, mlГЎdeЕѕ a rodina DД›ti a rodiДЌe dД›tГ­, kteЕ™Г­ jsou v evidenci oddД›lenГ­ sociГЎlnД› prГЎvnГ­ ochrany dД›tГ­ mД›stskГ©ho ГєЕ™adu a zГЎroveЕ€ rodiny, kterГ© o sluЕѕbu projevГ­ zГЎjem a v registru oddД›lenГ­ sociГЎlnД› prГЎvnГ­ ochrany dД›tГ­ mД›stskГ©ho ГєЕ™adu nejsou. VД›kovГЎ kategorie Rodiny s dД›tmi (0 – 18 let) ProvoznГ­ doba AmbulantnГ­ provoznГ­ doba pondД›lГ­: ZavЕ™eno ГєterГЅ: ZavЕ™eno stЕ™eda: 12:30 - 17:00 ДЌtvrtek: ZavЕ™eno pГЎtek: ZavЕ™eno sobota: ZavЕ™eno nedД›le: ZavЕ™eno TerГ©nnГ­ provoznГ­ doba pondД›lГ­: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 ГєterГЅ: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 stЕ™eda: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 ДЌtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 pГЎtek: 07:00 - 13:00 sobota: ZavЕ™eno nedД›le: ZavЕ™eno OstatnГ­ informace TerГ©nnГ­ sluЕѕba:В В В В В В В В В В В В В В  V mГ­stД› bydliЕЎtД› rodiny, v ЕЎirЕЎГ­m spoleДЌenskГ©m prostЕ™edГ­ – ЕЎkola atd., na ГєzemГ­, pro kterГ© MД›Гљ BruntГЎl vykonГЎvГЎ rozЕЎГ­Е™enou pЕЇsobnost stГЎtnГ­ sprГЎvy. AmbulantnГ­ sluЕѕba:В В В В В В В  V sГ­dle spoleДЌnosti na adrese U RybnГ­ka 4, BruntГЎl. StruДЌnГЎ charakteristika -В poslГЎnГ­ a cГ­l sluЕѕby: CГ­lem terГ©nnГ­ sluЕѕby RodinnГ© asistence je minimalizovat poДЌty dД›tГ­ v ГєstavnГ­ vГЅchovД› prostЕ™ednictvГ­m stabilizace a obnovenГ­ funkДЌnosti v rodinГЎch, ve kterГЅch naЕ™Г­zenГ­ ГєstavnГ­ vГЅchovy dГ­tД›te/dД›tГ­ hrozГ­ nebo zlepЕЎit pomД›ry v rodinГЎch tak, aby mohla bГЅt ГєstavnГ­ vГЅchova zruЕЎena a dГ­tД›/dД›ti se mohly vrГЎtit zpД›t do svГ©ho pЕ™irozenГ©ho prostЕ™edГ­. PoskytovanГ© ДЌinnosti 1) PracovnД› vГЅchovnГЎ ДЌinnost s dД›tmi a dospД›lГЅmi: Podpora pЕ™i vedenГ­ a udrЕѕovГЎnГ­ domГЎcnostГ­ Pomoc pЕ™i celkovГ©m zlepЕЎovГЎnГ­ pГ©ДЌe o vlastnГ­ domГЎcnost Pomoc pЕ™i sestavenГ­ rozpoДЌtovГЅch vГЅdajЕЇ Podpora sobД›staДЌnosti 2) Pomoc pЕ™i obnovenГ­ nebo upevnД›nГ­ kontaktu s rodinou: Podpora a nГЎcvik rodiДЌovskГ©ho chovГЎnГ­ UpevЕ€ovГЎnГ­ pout mezi dД›tmi a rodiДЌi – spoleДЌnГ© a smysluplnГ© trГЎvenГ­ volnГ©ho ДЌasu, spoleДЌnГ© aktivity Podpora v oblasti rodiДЌovskГЅch schopnostГ­ a dovednostГ­ 3) Pomoc pЕ™i vyЕ™izovГЎnГ­ bД›ЕѕnГЅch zГЎleЕѕitostГ­: PraktickГЅ nГЎcvik a zvlГЎdnutГ­ ДЌinnostГ­ do doby, neЕѕ je klient schopen zvlГЎdnout situaci vlastnГ­mi silami (sprГЎvnГ© vyplЕ€ovГЎnГ­ nejrЕЇznД›jЕЎГ­ch ГєЕ™ednГ­ch dokladЕЇ, praktickГЅ doprovod na ГєЕ™ady, poskytovГЎnГ­ rad ohlednД› nГЎvaznГ© pГ©ДЌe) 4) ZajiЕЎtД›nГ­ podpory a podmГ­nek pro vzdД›lГЎvГЎnГ­ dД›tГ­: Pomoc pЕ™i douДЌovГЎnГ­ a pЕ™ispД›nГ­ ke zlepЕЎenГ­ ЕЎkolnГ­ho prospД›chu Pomoc pЕ™i Е™eЕЎenГ­ vГЅchovnГЅch problГ©mЕЇ ve ЕЎkole Dohled a pomoc pЕ™i pЕ™Г­pravД› dД›tГ­ na vyuДЌovГЎnГ­ 5) NГЎcvik a upevЕ€ovГЎnГ­ motorickГЅch, psychickГЅch a sociГЎlnГ­ch dovednostГ­ dД›tГ­. 6) ZajiЕЎtД›nГ­ podmГ­nek pro spoleДЌensky pЕ™ijatelnГ© volnoДЌasovГ© aktivity. 7) Doprovod dД›tГ­ do ЕЎkoly, ЕЎkolskГЅch zaЕ™Г­zenГ©, k lГ©kaЕ™i, na zГЎjmovГ© aktivity i zpД›t. 8) SocioterapeutickГ© ДЌinnosti vedoucГ­ k rozvoji nebo uchovГЎnГ­ osobnГ­ch a sociГЎlnГ­ch schopnostГ­ a dovednostГ­ podporujГ­cГ­ch sociГЎlnГ­ zaДЌleЕ€ovГЎnГ­. DoplЕ€kovГ© sluЕѕby FakultativnГ­ ДЌinnosti: VolnoДЌasovГ© skupinovГ© aktivity pro klienty a jejich dД›ti, pЕ™Г­padnД› samostatnГ© akce pro klienty a dД›ti (workshopy, vГЅlety, konference atd.). Pomoc pЕ™i zlepЕЎenГ­ a stabilizaci ekonomickГ© situace v rodinД›. FinanДЌnГ­ a dluhovГ© poradenstvГ­. Cena sluЕѕby BezplatnГЎ" согласен с автором, вот кому писал Наши: автомобили - Аренда машин Пхукет : https://rent24.asia/ - Rent car Phuket : https://rent24.asia/#catalog - Авто аренда Таиланд : https://rent24.asia/#faq Заказывал авто на один месяц остался полностью доволен - рекомендую! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Аренда машин Пхукет Rent car Phuket Rent car Phuket Аренда машин Пхукет Rent car Phuket f602dcf

Počet hvězd: Hodnocení:

canadian pharmacy review [url=https://offcourse.co/users/profile/pharmacy-cheap-no-prescription#]pharmacy [/url] canadian pharmacies-24h discount canadian drugs discount pharmacies https://infogram.com/canadian-pharmaceuticals-online-safe-1h7g6k0gqxz7o2o?live

Počet hvězd: Hodnocení:

L¦O¦L¦I¦T¦A¦C¦P xref.ws/QXpRpB bre.is/gfox9Qaa L¦O¦L¦I¦T¦A¦C¦P

Počet hvězd: Hodnocení:

мастер пк москва профессиональная чистка компьютера https://sismusp.ru замена клавиатуры pc master

Počet hvězd: Hodnocení:

pharmacy online drugstore [url=https://www.carhubsales.com.au/user/profile/1177795#]medicine online order [/url] canada pharmacy buy generic viagra online walgreens pharmacy online https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/