Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Despite all this info, here are 10 widespread surprises which pregnancy can deliver. The Nesting Intuition Many currently pregnant women feel the nesting impulse, a powerful urge to get ready their home for your baby by means of cleaning and decorating. As your personal due date draws closer, many times yourself cleaning cupboards or washing walls - things you in no way would have imagined doing in your own ninth 30 days of pregnancy! This particular desire to prepare your home can certainly be useful - you'll possess a lot fewer to-do items after the actual birth. However be careful not necessarily to overdo it. Problems Along with Focus In the first trimester, tiredness as well as morning sickness can certainly make many women experience worn out out and mentally fuzzy. Nevertheless even well-rested pregnant women could have problems concentrating and periods of forgetfulness. Thinking about the particular baby plays a role, since complete hormonal changes. Everything - which include work, bills, and doctor visits - may seem less important compared to the baby and the actual coming birth. Producing lists can certainly help you remember dates and appointments. Mood Swings Premenstrual affliction as well as pregnancy are alike within many ways. Your breasts get bigger and become tender, your personal hormones go up and down, along with you may feel changing mood. In case you have PMS, you're very likely to have more intense feelings swings during pregnancy. They may make you move from getting happy one minute to sensation like crying the next. Mood swings are very common during maternity. They tend to take place more within the first trimester along with in the direction of the end of the 3rd trimester. Many pregnant women include depression while being pregnant. If you have symptoms such as sleep problems, changes in eating habits, and mood swings for longer than only two weeks, talk to your health care provider. Vettig Size The increase in breast size is usually one of the 1st signals of pregnancy. Breast growth inside the first trimester is due to help higher amount hormones estrogen as well as progesterone. That growth in the initial trimester might not be the end, often - your breasts can continue to raise in the course of your pregnancy! Your bra size also can be affected simply by your ribcage. When you are pregnant, your current lung capacity improves so you can take in extra air, which could lead to a bigger chest size. You may want to replace your personal bras several times during your pregnancy. Epidermis Changes Do your friends point out you have that pregnancy shine? Really one of many consequences that can come from endocrin changes and your skin stretches. Expectant women have increased blood amount to deliver extra blood flow to the uterus and also other organs, particularly the kidneys. The more volume delivers more blood towards the vessels and increases oil glandular secretion. Several women develop brownish or yellow-colored patches called chloasma, or the actual "mask of pregnancy, inches with their faces. And some can see a dark line in the midline of the reduce abdomen, known as the particular rasgo nigra (or linea negra). That they can also have hyperpigmentation (darkening of the skin) of the hard nips, external genitalia, and anal region. That's mainly because pregnancy hormones lead to the body to produce more pigment. This increased pigment might not necessarily be even, so the dim pores and skin may appear as splotches of colour. Chloasma can't possibly be prevented, but donning sunscreen and also avoiding UV light source can minimize its effects. Acne is common during pregnancy because the skin's sebaceous glands make more oil. In addition to moles or freckles that a person had prior to pregnancy may obtain bigger and dark. Most associated with these skin changes should go away after you give beginning. Many expectant mothers also get high temperature rash, caused by moisture and sweating. In general, pregnancy is usually an itchy time for a girl. Skin extending over the tummy may cause itchiness and flaking. Your doctor can recommend creams to help soothe dry or itching skin area. Hair and Nails Numerous women get changes in frizzy hair texture and expansion during maternity. Hormones can make your locks expand faster and fall out there less. Nevertheless hair changes typically aren't long-lasting. Many women reduce some hair within the postpartum period of time or after they stop child. Some women find that these people grow hair in unwanted places, such as on the face or belly or around the hard nipples. Changes in hair texture and consistancy can easily make hair drier or oilier. Some women even find their head of hair changing color. Nails, like hair, can change during pregnancy. Excess hormones may make them grow faster and become more powerful. Some women, though, find that their fingernails or toenails split and break quickly in the course of pregnancy. Like the changes with hair, nail changes aren't long lasting. If your fingernails or toenails split and tear more easily when you're currently pregnant, keep them trimmed and avoid the harmful chemicals in nail polish as well as nail bed polish remover. Shoe Size Even when you can't fit into almost any of your pre-pregnancy clothes, a person still have your shoes, right? Maybe - but maybe definitely not. Extra fluid in their expectant bodies mean that a lot of women include swollen feet and need to dress a larger shoe size. Sporting slip-on shoes in a more substantial size could be more comfortable, mainly in the summer months. Joint Freedom During pregnancy, your body makes the hormone relaxin, which usually is believed to help get ready the particular pubic area and the actual cervix for the birth. Relaxin loosens the affection in your body, making you less stable plus more at risk for injury. It's easy to overstretch or pressure yourself, especially the knees and other joints in your own personal pelvis, lower back, and legs. When exercising or lifting items, go slowly and avoid unexpected, jerking movements. Varicose Veins, Hemroids, and Obstipation Varicose veins, commonly found in the particular legs and also genital area, happen when blood vessels pools in problematic veins enlarged through pregnancy hormones. Varicose veins often go away after maternity. To be able to help prevent them: avoid ranking or sitting for long intervals, wear loose-fitting clothing, wear help hose, raise your feet whenever you sit. Hemroids - varicose veins in the rectum - are common during pregnancy while well. Your blood volume features increased and your uterus applies pressure on your pelvis. Hence the veins in your rectum may well enhance into grape-like clusters. Hemorrhoids is often very painful, and can hemorrhage, itch, or maybe sting, especially throughout or after the bowel mobility (BM). Constipation can be another common pregnancy woe. It happens since pregnancy hormones slow the passing of food through the gastrointestinal area. During the later stages regarding gestation, your uterus may push versus your large intestine, producing it challenging for you for you to have a BM. And obstipation can contribute to hemorrhoids mainly because forcing to go may increase the size of the problematic veins of the anal area. The best way to cope with constipation and hemorrhoids is actually to prevent all of them. Eating a new fiber-rich diet, having plenty involving liquids daily, and doing exercises regularly can help keep BMs normal. Stool softeners (not laxatives) may also be helpful. If you do have piles, talk to your health care provider with regards to a cream or ointment that may shrink them. Things That Are available Out of Your entire body During Crews So you've made it through the spirits swings and the hemorrhoids, and also you think your surprises are over. But the day you provide birth are going to hold the greatest surprises of all. In pregnancy, water surrounds your baby in the amniotic sac. This sac breaks (or "ruptures") at the get started of or while in labor - a moment usually known as your water breaking. For most women in labor, contractions start previous to their water breaks. Sometimes your doctor has to rupture the amniotic longchamp (if the cervix will be already dilated). How much drinking water can you expect? For a full-term baby, there are about two to three cups of amniotic fluid. Some ladies may feel an powerful urge to help pee that potential buyers to a gush associated with water when their water arrives. Others may only feel a trickling down their leg because the particular little one's head acts like some sort of stopper to stop most of typically the fluid from leaking out and about. Amniotic fluid is generally sweet-smelling in addition to pale or colorless. It's exchanged by your body every three or more several hours, so don't be astonished if you still leak smooth, about a cup an hour, right up until delivery. Other, unexpected stuff may well come out of your system during labor. Some women possess nausea and also vomiting. Others get diarrhea previous to or during labour, and completing gas is also common. During the pressing cycle of labor, you may lose control of your bladder or even feces. A birth plan could help converse your wishes for you to your health care providers about how to handle these and different aspects of work and delivery. Lots of surprises come in retailer for you when you're expecting a baby - but most likely none sweeter compared to the approach you'll feel the moment your newborn is in your current arms! When you need more details regarding having a baby, you may visit the website- https://im-pregnant.com/

Počet hvězd: Hodnocení:

Trusted Online Casino Malaysia Click here!..

Počet hvězd: Hodnocení:

Fortnite сделала лучше функцию общения промежду игроками в течение установке Fortnite Chapter 3 Mature 4 содержит в течение себя чертова гибель новейших функций, а также Epic Games поработала по-над усовершенствованием общения между друзьями числом команде. Большему числу инвесторов в течение Fortnite я в восторге играть в течение дуэтах, трио или отрядах, хотя эпизодично этто что ль замечаться проблемкой, эпизодически игроки утилизируют свои микрофоны. БУКВА счастью, остров функция Fortnite Chapter 3 Pep up 4 адаптировала общение. Gang Comms выказывается идеальным прибавленьем ко этой популярной видеоигре. Несколько недель с полпути произошла утечка информации что касается этом, яко Epic Games работает по-над улучшением налаженности пинга в течение Fortnite. Сверх того, Epic Games выпустила конструкция пинга чтобы Fortnite Brawl Royale на главе 1 8-го сезона. Вдохновленная Apex Legends, сия функция упростила инструктивную работу, так как игроки могли утилизировать ее, чтоб замечать противников также дисциплины, помечать области посадки а также так далее. РџСЂРѕРјРѕРєРѕРґС‹ Июль 2021 для Fortnite. Только Сѓ нас топовые ваучеры РЅР° V-BAKS, СЃРєРёРЅС‹, карты Рё РґСЂСѓРіРѕРµ. Бесплатные Р±РѕРЅСѓСЃ-РєРѕРґС‹ для Фортнайт! Fortnite Fortnite Fortnite Fortnite Fortnite f602dcf

Počet hvězd: Hodnocení:

https://poweerline.com/activity/p/12963/ Bitcoin casinos por el mirador guadalajara Binance is the biggest cryptocurrency exchange in the world by trading volume.This cryptocurrency gambling platform also acknowledges other units like BTC ETH, LTC and lots of others.Bonus total is 6 BTC + 180 free spins. https://www.lolcollective.com/activity/p/20318/ Casino kings no deposit bonus There are no restrictions about who you can send funds to, the only thing you need to check is that they accept cryptocurrency as a payment method.There are for example classic fruit slots, jackpot or progressive slots or graphical 3D slots. https://blueheartlab.com/activity/p/8023/ Club player casino no deposit bonus 2022

Počet hvězd: Hodnocení:

ivermectin tablets stromectol in india how much does stromectol cost purchase stromectol stromectol no prescription https://orderstromectoloverthecounter.nethouse.ru/