Změna velikosti textu:   A  A  A

KONTAKTY

Telefon:

pevná linka: 554 706 220

Adresa:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nádražní 20
79201 Bruntál

Kontakty: 

Mgr. Bc. Ivana Májková, vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
tel.: 554 706 220, e-mail:ivana.majkova@mubruntal.cz
Renata Pavlíková, administrativní pracovnice
tel.: 554 706 142, e-mail: renata.pavlikova@mubruntal.cz
 
Oddělení sociálních služeb, tel.: 554 706 145
Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí oddělení (oddělení sociálních služeb)                        
tel.: 554 706 145, e-mail: pavla.sohrova@mubruntal.cz
Bc. Petra Kučerová, sociální pracovník
tel.: 554 706 214, e-mail: petra.kucerova@mubruntal.cz
Mgr. Tereza Raabová, prevence kriminality, protidrogový koordinátor
tel.: 554 706 136, e-mail: tereza.raabova@mubruntal.cz
Olga Plesníková, sociální pracovník
tel.: 554 706 159, e-mail: olga.plesnikova@mubruntal.cz
Bc. Leona Ďuricová, sociální pracovník
tel.: 554 706 154, e-mail: leona.duricova@mubruntal.cz
Bc. Věra Puková, sociální kurátorka
tel.: 554 706 148, e-mail: vera.pukova@mubruntal.cz
Rozálie Zlámalová,DiS., sociální kurátorka
tel.: 554 706 137, e-mail: rozalie.zlamalova@mubruntal.cz
Milada Kaperová, DiS., sociální pracovnice
 tel.: 554 706 136, e-mail: milada.kaperova@mubruntal.cz
Paulína Toráčová, romský poradce
tel.: 554 706 143, e-mail: paulina.toracova@mubruntal.cz

Bc. Monika Staníková, sociální pracovník

tel.: 554 706  190, e-mail: monika.stanikova@mubruntal.cz

Bc. Simona Ambrožová, koordinátorka komunitního plánování

tel.: 554 706 298, e-mail: simona.ambrozova@mubruntal.cz

 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí , tel.: 554 706 153
Mgr. Martina Božková, vedoucí oddělení (SPOD)
tel.: 554 706 153, e-mail: martina.bozkova@mubruntal.cz
Mgr. Jana Křenková, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 224, e-mail: jana.krenkova@mubruntal.cz
Mgr. Michaela Hermanová, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 132, e-mail: michaela.hermanova@mubruntal.cz
Mgr. Miroslava Krčová, sociální pracovník na úseku SPOD, Tajemník komise SPOD
tel.: 554 706 160, e-mail: miroslava.krcova@mubruntal.cz
Mgr. Aneta Kubešová, sociální pracovnice na úseku SPOD
tel.:554 706 138, e-mail: aneta.kubesova@mubruntal.cz 
Bc. Karla Lošťáková, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 385, e-mail: karla.lostakova@mubruntal.cz
Sokoláková Gabriela, DiS., sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 130, e-mail: gabriela.sokolakova@mubruntal.cz
Bc. Miluše Jurášová, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 524, e-mail: miluse.jurasova@mubruntal.cz

Bc. Eva Šestáková, sociální pracovník na úseku OSPOD

tel.: 554 706 135, e-mail: eva.sestakova@mubruntal.cz
Mgr. Michaela Foltínová, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 123, email: michaela.foltinova@mubruntal.cz
Bc. Eva Továrková, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 362, e-mail: eva.tovarkova@mubruntal.cz
Mgr. Martina Pavlíková, sociální pracovník na úseku SPOD
tel.: 554 706 221, e-mail: martina.pavlikova@mubruntal.cz