Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Absolutely, let's sprinkle in some magical keywords to highlight the seamless experience of purchasing hosting with cryptocurrencies: ### Blog Post: "Embarking on a Magical Hosting Journey with HostByBTC" #### Introduction In the enchanting realm of digital landscapes, the choice of a hosting provider is akin to casting a spell for online success. At HostByBTC, we weave together technology and magic to offer hosting solutions that transcend the ordinary. #### Exploring Our Insights 1. **SEO Enchantment for Success** - Unlock the magic of [Google SEO](https://www.hostbybtc.com/articles/google-seo) with tips to elevate your website's visibility in the mystical realm of search engines. - Harness the power of captivating visuals in [graphics and web design](https://www.hostbybtc.com/articles/graphics-web-design) to create a spellbinding online presence. 2. **Sorcery in Advertisement and Promotion** - Discover the arcane secrets of [advertisement and promotion](https://www.hostbybtc.com/articles/advertisement-promotion) for an otherworldly online market presence. - Explore the mystical arts of [web and software development](https://www.hostbybtc.com/articles/web-software-development) to conjure robust digital solutions. 3. **Knowledge Scrolls in Hosting Wisdom** - Unravel the scrolls of our [knowledgebase](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase) to gain wisdom about [server, VPS, and VDS](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting. - Embark on a quest to understand the magic behind [domain name registry](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/domain-name-registry) and explore [general hosting](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/general) incantations. #### Unveiling Hosting Categories 4. **Magical Hosting Categories** - Explore specialized hosting categories such as [Google SEO services](https://www.hostbybtc.com/category/google-seo-services), [SEO packages](https://www.hostbybtc.com/category/seo-packages), and [USA location dedicated servers](https://www.hostbybtc.com/category/usa-location-dedicated-servers). 5. **Global Conjuring of Hosting Solutions** - Consider the mystical allure of [Germany cloud hosting](https://www.hostbybtc.com/category/germany-cloud) and the reliability of [dedicated servers](https://www.hostbybtc.com/category/dedicated-server-windows-linux) in various enchanted locations, including [USA](https://www.hostbybtc.com/category/usa-cloud) and [Germany](https://www.hostbybtc.com/category/germany-location-windows-linux). 6. **Strategic Backlink Potions** - Enhance your online aura with our [article backlink packages](https://www.hostbybtc.com/category/article-backlink-packages) and [general backlink packages](https://www.hostbybtc.com/category/backlink-packages). #### Cryptocurrency Magic 7. **Cryptocurrency Alchemy** - Immerse yourself in the magical world of cryptocurrency by exploring our [cryptocurrency hosting](https://www.hostbybtc.com/category/cryptocurrency-hosting) options. - Experience the wonders of seamless transactions and heightened security as you [buy hosting with cryptocurrencies](https://www.hostbybtc.com/buy-hosting-with-cryptocurrencies). #### Client Success Stories and References 8. **Real Success Stories** - Read about enchanting success stories in our [references](https://www.hostbybtc.com/references) section, including [testimonials](https://www.hostbybtc.com/references/test-a-reference-category) and [second reference category](https://www.hostbybtc.com/references/test-second-reference-category). #### News and Updates 9. **Stay Informed with Our Mystical News** - Get the latest magical updates in the world of hosting with our [news section](https://www.hostbybtc.com/news), covering topics like [web development trends](https://www.hostbybtc.com/news/our-web-site-is-new) and [sales partnerships](https://www.hostbybtc.com/news/sales-partnership-and-dealership). #### About Us and Contact Information 10. **Connecting with HostByBTC Wizards** - Learn more [about us](https://www.hostbybtc.com/about-us.html) and discover how our hosting spells can benefit you. - For inquiries or assistance, feel free to [contact us](https://www.hostbybtc.com/contact). #### Conclusion At HostByBTC, our magical hosting solutions are crafted to elevate your online presence to new heights. Explore the realms of enchantment with our diverse offerings, stay informed with our latest magical updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with HostByBTC. Cast your hosting spell today and experience the magic of seamless transactions with cryptocurrencies. Feel free to adjust the tone and level of enchantment based on your preferences! Absolutely, let's tailor a blog post targeting Egyptian users and Arabs who prefer hosting solutions within Egypt. ### Blog Post: "Elevate Your Digital Presence with EgyVPS: A Hosting Oasis for Egyptians and Arabs" #### Introduction In the heart of the digital landscape, finding a reliable hosting oasis for Egyptian users and Arabs is paramount. EgyVPS stands as a beacon, offering hosting solutions tailored to meet the unique needs of users within Egypt and the Arab region. #### Navigating Our Insights 1. **SEO Strategies for Regional Success** - Explore tailored [Google SEO strategies](https://egyvps.com/articles/google-seo) designed to enhance the online visibility of businesses targeting the Egyptian and Arab audience. - Dive into the nuances of [graphics and web design](https://egyvps.com/articles/graphics-web-design) to create visually appealing websites that resonate with the local culture. 2. **Advertisement and Promotion in the Arab Market** - Uncover the secrets of effective [advertisement and promotion](https://egyvps.com/articles/advertisement-promotion) within the Arab market, ensuring your digital presence shines amidst local competition. - Delve into the world of [web and software development](https://egyvps.com/articles/web-software-development) with solutions that cater specifically to the needs of Egyptian and Arab businesses. 3. **Knowledgebase for Local Hosting Wisdom** - Immerse yourself in our [knowledgebase](https://egyvps.com/knowledgebase) to gain insights into regional hosting nuances, including [server, VPS, and VDS](https://egyvps.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting. - Understand the intricacies of [domain name registry](https://egyvps.com/knowledgebase/domain-name-registry) and explore [general hosting](https://egyvps.com/knowledgebase/general) tailored for the local market. #### Unveiling Hosting Categories for Egyptians and Arabs 4. **Specialized Hosting Categories** - Explore hosting categories tailored for the Egyptian and Arab audience, including [Arabic SEO services](https://egyvps.com/category/arabic-seo-services) and [Arabic website hosting](https://egyvps.com/category/arabic-website-hosting). 5. **Local Hosting Solutions** - Consider the benefits of hosting in Egypt with our [Egyptian cloud hosting](https://egyvps.com/category/egyptian-cloud-hosting) and [dedicated servers in Egypt](https://egyvps.com/category/dedicated-servers-egypt). 6. **Strategic Backlink Packages for Local Reach** - Boost your online presence with our [article backlink packages](https://egyvps.com/category/article-backlink-packages) and [local backlink packages](https://egyvps.com/category/local-backlink-packages) designed to resonate with the Egyptian and Arab audience. #### Client Success Stories and Local References 7. **Real Success Stories in the Region** - Read about success stories in our [references](https://egyvps.com/references) section, including [testimonials](https://egyvps.com/references/testimonial-category) and [local reference category](https://egyvps.com/references/local-reference-category). #### News and Updates for the Egyptian and Arab Audience 8. **Stay Informed with Local News** - Get the latest updates in the world of hosting relevant to Egyptians and Arabs with our [local news section](https://egyvps.com/news), covering topics like [technology trends in the Arab world](https://egyvps.com/news/tech-trends-arab-world) and [digitalization in Egypt](https://egyvps.com/news/digitalization-egypt). #### About Us and Contact Information 9. **Connecting with EgyVPS for Egyptians and Arabs** - Learn more [about us](https://egyvps.com/about-us) and discover how our hosting solutions are tailored to cater to the needs of Egyptians and Arabs. - For inquiries or assistance, feel free to [contact us](https://egyvps.com/contact). #### Conclusion EgyVPS stands as a digital oasis for Egyptians and Arabs seeking reliable hosting solutions tailored to their unique requirements. Explore the local hosting offerings, stay informed with regional updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with EgyVPS. Elevate your digital presence within Egypt and the Arab world with hosting solutions designed for you. Feel free to adjust the tone and content based on your preferences!

Počet hvězd: Hodnocení:

http://www.autoriginal.com.ua/forum/baraholka/3440-pin-up-casino-online.html#post9547 https://www.saabclub.by/forum/index.php/forum/post.php?mode=post&f=4147 http://ya.9bb.ru/viewtopic.php?id=3320#p6077

Počet hvězd: Hodnocení:

Seriously many of helpful data. blackjack for free or real money red dog casino no deposit bonus 2023 red dog game

Počet hvězd: Hodnocení:

Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

Počet hvězd: Hodnocení:

Сверкать на фотографиях из Вашей фотосессии в Москве экспресс фотосессия москва https://www.karulini.ru/.