Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Rodinná asistence

Služba

Služby sociální prevence
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování služby

Terénní a ambulantní se specifikací, kde je která poskytována - viz níže.

Zařízení poskytovatele

Rodinná asistence
U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 733 535 580, 733 535 588
e-mail: helpinops@atlas.cz
web: www.help-in.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Jana Hančilová

Název poskytovatele

Help-in, o.p.s.

Adresa poskytovatele

U Rybníka 1568/4, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Děti a rodiče dětí, kteří jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu a zároveň rodiny, které o službu projeví zájem a v registru oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu nejsou.

Věková kategorie

Rodiny s dětmi (0 – 18 let)

Provozní doba

Ambulantní provozní doba
pondělí: Zavřeno
úterý: Zavřeno
středa: 12:30 - 17:00
čtvrtek: Zavřeno
pátek: Zavřeno
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno
Terénní provozní doba
pondělí: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
úterý: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
středa: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
pátek: 07:00 - 13:00
sobota: Zavřeno
neděle: Zavřeno

Ostatní informace

Terénní služba:              

V místě bydliště rodiny, v širším společenském prostředí – škola atd., na území, pro které MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy.

Ambulantní služba:       

V sídle společnosti na adrese U Rybníka 4, Bruntál.

Stručná charakteristika - poslání a cíl služby:

Cílem terénní služby Rodinné asistence je minimalizovat počty dětí v ústavní výchově prostřednictvím stabilizace a obnovení funkčnosti v rodinách, ve kterých nařízení ústavní výchovy dítěte/dětí hrozí nebo zlepšit poměry v rodinách tak, aby mohla být ústavní výchova zrušena a dítě/děti se mohly vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Poskytované činnosti

1) Pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými:

 • Podpora při vedení a udržování domácností
 • Pomoc při celkovém zlepšování péče o vlastní domácnost
 • Pomoc při sestavení rozpočtových výdajů
 • Podpora soběstačnosti

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou:

 • Podpora a nácvik rodičovského chování
 • Upevňování pout mezi dětmi a rodiči – společné a smysluplné trávení volného času, společné aktivity
 • Podpora v oblasti rodičovských schopností a dovedností

3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • Praktický nácvik a zvládnutí činností do doby, než je klient schopen zvládnout situaci vlastními silami (správné vyplňování nejrůznějších úředních dokladů, praktický doprovod na úřady, poskytování rad ohledně návazné péče)

4) Zajištění podpory a podmínek pro vzdělávání dětí:

 • Pomoc při doučování a přispění ke zlepšení školního prospěchu
 • Pomoc při řešení výchovných problémů ve škole
 • Dohled a pomoc při přípravě dětí na vyučování

5) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí.

6) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

7) Doprovod dětí do školy, školských zařízené, k lékaři, na zájmové aktivity i zpět.

8) Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo uchování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

Doplňkové služby

Fakultativní činnosti:

 • Volnočasové skupinové aktivity pro klienty a jejich děti, případně samostatné akce pro klienty a děti (workshopy, výlety, konference atd.).
 • Pomoc při zlepšení a stabilizaci ekonomické situace v rodině. Finanční a dluhové poradenství.

Cena služby

Bezplatná

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Hello. And Bye.

Počet hvězd: Hodnocení:

trying to find your way around todays Social Security Disability application process could be a disheartening task for some. The process can be detailed and time-consuming, as well as the likelihood of getting rejected are high. That is where a social security disability legal representative comes in. Legal counsel will allow you to navigate the program process, increase your odds of becoming approved, and appeal a denied claim. In this specific article, we are going to explain 5 subject areas associated with the purpose of a social security disability attorney. Navigating the Social Security Disability application system by using legal counsel The social security disability application function could be puzzling additionally overwhelming. A lawyer can help you comprehend the requirements and make suggestions through the method. They could also allow you to gather the mandatory medical related evidence and proof to guide your very own case. They are able to further assist in organize a person for the proceeding, if required. The significance of healthcare proof in a Social Security Disability case Medical evidence is a must in a social security disability claim. It really is utilized to show which you posses a medical condition that prevents you from working. Legal counsel makes it possible to collect the mandatory medical data and introduce it in a manner that is most probably to be authorized because of the social security organisation. They may be able also allow you to acquire medical records along with other documentation that support your case. Typical fallacies more than Social Security Disability and just how an attorney can really help There are many myths concerning social security disability. As an example, lots of people genuinely believe that only those people who are permanently disabled are entitled to benefits. Although, this isn't true. A lawyer makes it possible to comprehend the eligibility requirements and dispel any misconceptions you have. They are able to also provide help with simple tips to present your case when you look at the most favorable light. The appeals plan for rejected Social Security Disability scenarios and exactly how a legal professional will help In the event the claim is denied, there is the directly to appeal. Legal counsel makes it possible to comprehend the appeals strategy and serve you through the hearing. They could also allow you to gather additional evidence and build a stronger case to increase your odds of winning. How to pick the proper Social Security Disability legal practitioner for your case It is vital to choose legal counsel that has experience approaching social security disability matters. Search for a lawyer that is knowledgeable about the social security administration's procedures and methods. It's also wise to feel comfortable chatting with them and trust their judgment. Try to find a legal professional who are able to supply evident and straightforward suggestions to your questions and offer guidance through the procedure. In closing, a social security disability legal representative can play a vital role into the application and appeals process. They could allow you to traverse the procedure, enhance your likelihood of getting accepted, and appeal a refused claim. Legal counsel can also help you recognize the eligibility needs and dispel any wrong ideas you might have. You need to choose legal counsel that has experience handling social security disability cases, and with that you feel at ease communicating. If you wish to read more about all of this subject check some ssa attorney own site:   social security lawyers for disability near me in Las Cruces, New Mexico

Počet hvězd: Hodnocení:

TEST Contracting a marriage planner concerning food supplying, event designing, and corporate events isn't just very useful but also beneficial, particularly for ethnic and Indian wedding parties in Boston Ma. Planning a meeting may be stressful, time-consuming, and stressful, but an expert planner could benefit the duty by getting their experience, data, and experience towards the table. In terms of ethnic and Indian wedding ceremonies, there are numerous interpersonal practices and customs that have to be taken into account, and a marriage planner that is knowledgeable about these customs often helps make sure these are typically within the event. A marriage planner will help find a very good vendors, negotiate prices, and produce a timetable and budget for the big event, all while preserving the social worth at heart. This might save the couple money and time, along with provide them with peace of mind understanding that their event is within capable hands. For the catering, a professional bridal manager can help with menu planning, making sure the dishes are authentic and meet with the couple's dietary requirements. They could also assistance with seating arrangements and making sure there clearly was enough food for several visitors, as well as coordinating utilizing the catering staff to make sure that the foodstuff is served on some time to your couple's liking. With regards to event planning, a marriage planner can help with every part associated with event, from seeking the venue to complementing with vendors and making certain the big event runs smoothly. They could assistance with accents, lighting, and sound, in addition to creating a schedule when it comes to event to make sure that everything happens on time. This is specially great for Indian weddings, which frequently have a number of events and rituals over countless days. For commercial events, a marriage planner can help with all facets for the event, from selecting the venue to directing with vendors and making certain the event runs smoothly. They are able to help with decorations, lighting, and sound, in addition to creating a schedule when it comes to event to ensure every single thing happens on time. They may be able also assist with advertising and marketing, making certain the big event meets the business's targets and goal. Hiring a marriage planner for providing, event planning, and executive events can be extremely useful and favourable, particularly for ethnic or Indian weddings in Boston Ma. A professional wedding planner will help make certain that the big event is culturally significant, authentic, and great while also supplying the couple with tranquility of psyche and rescuing them money and time. Using their competence and experience, a wedding planner will help create an noteworthy event that meets the couple's vision and is more than their targets. Should you want to discover more about the item topic come to my simple site: Boston Corporate Caterers

Počet hvězd: Hodnocení:

is erectile dysfunction genetic erectile pills erectile function restored after turp best ed drugs problems with erectile dysfunction https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/

Počet hvězd: Hodnocení:

The many benefits of paying an accountancy business or book keeping Firm for an attorney and a proper Real Estate Skilled professional Law firms and realty masters have to deal with numerous distinct difficulties in terms of controlling their resources. From bookkeeping and tax arranging to loan reporting and assessment, these firms must remain on top of these economical procedures to steadfastly keep up stableness, conform to requirements, and increase. Retaining an bookkeeping company or book keeping firm can provide plenty of advantages for law firms and real-estate specialists, supporting them to conquer these types of concerns and also boost their over all finance capability. Towards law firms, outsourcing their own bookkeeping features to a specialist firm can provide a wide selection of importance, incorporating upgraded proficiency or quality, decreased fatigue and also workload, and qualified advice and counseling. One of many benefits of seeking an accounting organization or bookkeeping firm for a lawyer is improved performance and precision. A seasoned accounting firm are capable of all budgeting things, and this includes accounting, tax preparing, and fiscal coverage, freeing up law firm personnel to pay attention to their core requirements. This could additionally lessen the threat of hands-on errors, making sure all finance info is precise to fresh. Another essential advantage of outsourced workers data processing applications to a specialist company is reduced stress and business tasks. Law practice people often tackle substantial quantities of strain additionally workload, specifically with busy times such as for example tax month as year endmoney revealing. An accountant company or bookkeeping company can help alleviate this problem by maneuvering all monetary works, decreasing the tension and intensity at law firm personnel department. Professional advice or counseling is yet another principal advantage of using an accountant firm or book keeping corporation for an attorney. A skilled accountant firm can offer law offices with professional advice and help with budgeting topics, helping to make them all prepare advised possibilities, improve their loan functionality, furthermore realize specific extended spending purpose. This could easily incorporate assistance using economical preparation, tax prepping, and conformity along with relevant legal guidelines. As well as these added benefit, an bookkeeping company or bookkeeping institution also can offer law offices together with access to the most recent technology and computer software for book keeping and accounting. It will help law offices reduces costs of specific fiscal activities, minimize mechanical glitches, and also boost their general monetary functioning. The group may also incorporate improved data security, making sure the entire monetary information is correctly held to preserved out of virtual provocations. Property as an investment professional people moreover struggle with plenty of finance battles, additionally appointing an accountancy firm or CPA business can provide countless features for these merchants at the same time. Really improved productivity and exactness is just one of the most important advantages of outsourced workers CPA characteristics to an expert firm the real deal realty practitioners. A skilled accountancy firm are designed for all the monetary functions, along with clerking, tax preparing, and financing reporting, freeing up realty pros to spotlight their essential obligations. Another important advantageous asset of freelancing accountancy roles to a specialist agency the real deal realty providers is cut down hassle and tasks. Property specialists in many cases handle huge quantities of difficulty to employment, mostly due to active intervals such as for example income tax time period or annum finance accounts. An sheet analysis company or Financial reporting firm can help relieve a strain by controlling all finance tasks, reducing the burden plus work of property as an investment industry experts. Professional advice or guidelines is another vital advantageous asset of recruiting an quick books firm or auditing organization the real deal realty industry experts. A seasoned cost accounting corporation can offer real estate specialists with expert advice and help with financial problems, supporting them create educated judgments, enhance their budgeting efficiency, or complete their extended budgeting aims. This could easily also include protection and also fiscal creating, tax planning, and submission along with recommended laws and regulations. Along with some rewards, an accountant firm or accounting firm also can provide real estate specialists with use of the most recent technological innovation and pc software for bookkeeping and accounting. This can help realty specialists reduces costs of their unique money steps, reduce manual issues, then enhance their overall economic performance. The firm also can furnish improved data safety, making certain all financial information is firmly put away as well as protected from virtual malware. Still another advantage of engaging an accountancy agency or accounting corporation the real deal property industry experts may be the capability to make use of the company's competence in real-estate accounting . A seasoned bookkeeping firm can offer real estate professionals with customized fiscal answers which can be specifically made to satisfy the initial needs of the business. This might include support with property management, financial reporting, and investment analysis, among other areas. Finally, outsourcing accounting functions to an expert firm can provide real estate professionals with greater peace of mind. When real estate professionals partner with a seasoned cost accounting firm, they could trust that most financial tasks are now being handled by experts who comprehend the unique challenges of their business. This will probably provide real estate professionals with a greater feeling of security and peace of mind, understanding that their finances have been in good hands. In summary, hiring an financial management firm or bookkeeping firm can offer numerous benefits for law offices and real estate professionals. From improved efficiency and accuracy to expert advice and guidance, outsourcing ledger management functions to a specialist firm can really help these firms manage their finance issues to get their enduring economic purpose. Either you are an attorney or a real real estate specialized, integrating with a skilled quick books corporation is an intelligent investment later on of the service. If you want to understand more about it focus check up my very own website: law bookkeepers