Změna velikosti textu:   A  A  A

Kulatý stůl

Lidé se zdravotním hendikepem hledají práci daleko hůře než lidé zdraví. Nezaměstnanost v okrese Bruntál je nyní čtvrtá nejvyšší v republice a její míra dosahuje 11.1 %. Bez práce je tady téměř sedm a půl tisíce lidí a mezi nimi je 1114 lidí se zdravotním postižením. Právě skupině osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním chce pomoci hledat práci pracovní skupina Osob se zdravotním postižením Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál. Pozvala proto na jednání ke kulatému stolu bruntálské zaměstnavatele a také zástupce osob se zdravotním postižením, kterým tak chtěla vytvořit neformální prostředí k diskusi o této problematice. Cílem bylo podpořit zájem o zaměstnávání lidí s hendikepem a odstranit často zbytečné bariéry v komunikaci zaměstnavatelů s lidmi se zdravotním omezením a případně i sociálními organizacemi, které v této oblasti v Bruntále působí.

Poprvé k jednání u kulatého stolu zasedli zaměstnavatelé, zdravotní postižení lidé a zástupci sociálních služeb z Bruntálu 11. června. Účastníci setkání se mohli seznámit s legislativou týkající se této problematiky, s prezentací vyvracející mýty a předsudky vztahující se k zaměstnávání lidí se zdravotním omezením a také s příklady dobré praxe, které dokazovaly, že zaměstnání osob se zdravotním postižením má smysl. „Je jen škoda, že se ze zhruba dvaceti pozvaných zaměstnavatelů, dostavila jen pětina. Přitom víme, že firmy tady nabírají zaměstnance, ale lidí se zdravotním omezením nijak viditelně neubývá. Možná jejich většímu zaměstnávání brání obavy a předsudky zaměstnavatelů, pramenící právě z neznalosti této problematiky. Přitom jednak lze na takovém zaměstnání vydělat, jednak je hned několik organizací poskytujících sociální služby připraveno takovým zaměstnavatelům pomoci,“ řekl jeden z organizátorů setkání Aleš Šupina z bruntálského pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.

Všichni účastníci setkání dostali takzvaný informační balíček, který obsahoval veškeré prezentované materiály a další materiály týkající se dané problematiky.

„Určitě to nebylo poslední takové setkání. Rádi bychom si za kulatý stůl sedli i s dalšími zaměstnavateli, protože většinou zaměstnávání lidí s nějakým omezením brání skutečně jen neoprávněný strach a obavy, či předsudky,“ řekl na závěr jednání Aleš Šupina.

(ZT)

 

Dodržování rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny

Informační minimum o zaměstnávání osob s tělesným postižením

Kuchařka pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Legislativa související se zaměstnáváním OZP a OZZ 

Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Proč zaměstnat a zaměstnávat OZP a OZZ