Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Pečovatelská služba

Služba

Pečovatelská služba

Forma poskytování služby

Terénní

Zařízení poskytovatele

Pečovatelská služba
Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 555 530 826
e-mail: siblova@centrum-pohoda.cz
web: www.centrum-pohoda.cz

Vedoucí zařízení

Bc. Jarmila Šíblová

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace

Adresa poskytovatele

Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Senioři
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením

Věková kategorie

Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Terénní provozní doba
pondělí: 06:00 - 19:00
úterý: 06:00 - 19:00
středa: 06:00 - 19:00
čtvrtek: 06:00 - 19:00
pátek: 06:00 - 19:00
sobota: 09:00 - 13:00
neděle: 09:00 - 13:00

Ostatní informace

Stručná charakteristika (v případě registrovaných služeb je důraz kladen na sociální práci, nikoliv na volnočasové aktivity) – poslání a cíl služby

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytování péče seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou péči jiné fyzické osoby, dále osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomocí rodiny, jejíchž situace vyžaduje péči jiné fyzické osoby.

Cíl služby

Cílem je podpora běžného způsobu života, vytvoření příležitostí uplatňovat svou vlastní vůli, možnost jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby uživatel mohl být sám sebou a bylo mu umožněno prožít aktivní a důstojný život. 

Doplňkové služby

fakultativní úkony, které nabízí zařízení nad rámec stanovený vyhláškou:

– hospodaření s finanční hotovostí klienta na jeho žádost

– podpora uživatelů při hospodaření s finanční hotovostí                                      

- dohled nad uživatelem v domácnosti                                                             

– telefonování v zájmu klienta                                                                                                                                   

– péče o domácí zvíře (např. venčení, neposkytuje se ošetřovatelská péče)          

– péče o květiny v domácnosti uživatele (zalévání, běžná údržba)

– administrativní úkony dle požadavků klienta – vypisování složenek, formulářů    

– žehlení nebo mandlování prádla vypraného uživatelem                                                                  

– společnost pečovatelky, aktivizační činnosti uživatelů (v přirozeném prostředí i mimo něj, např. v domácnosti rodinného příslušníka nebo jiné fyzické osoby – nelze v pobytových zařízeních sociálních služeb)

– nákup v  nákupním středisku jiném než v nejbližším k místu bydliště (na základě přání uživatele)

– dohled nad požitím léků (dávkuje rodina nebo zdravotnický personál) + pitný režim               

– přemývání silně znečištěných jídlonosičů                                                         

– použití vysavače pečovatelské služby                                                                

– odvoz, odnáška prádla                                                                                   

– doprovod na vycházku (prováděn v době menší časové vytíženosti pečovatelky)

– rozsah a četnost poskytovaných služeb si volí sám uživatel s ohledem na jeho skutečné individuální potřeby, vyslovená přání a vzhledem k možnostem pečovatelské služby. 

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Do you like it? https://linktr.ee/MARYAMLee10

Počet hvězd: Hodnocení:

Hello my friend. Our employees wrote to you yesterday maybe... Can I offer paid advertising on your site?