Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Pečovatelská služba Německého řadu

Služba

Zařízení poskytovatele

Pečovatelská služba Německého řadu
Zámecké nám. 2/8, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 739 887 145
e-mail: kolegarova.vera@seznam.cz
web: www.nemeckyrad.cz

Vedoucí zařízení

Mgr. Věra Kolegarová

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Německého řadu

Adresa poskytovatele

Zámecké nám. 2/8, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Senioři

Věková kategorie

Dospělí (27 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Bez omezení věku

Ostatní informace

CO JE TO DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE?

Domácí ošetřovatelská péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Služba je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení                  a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. 

Sestra v domácí péči zabezpečuje ošetřovatelskou péči o pacienty v domácím prostředí dle zásady individuálního přístupu k pacientům. Péči poskytuji registrované sestry s kvalifikaci a odbornou způsobilosti.  Péče je poskytována 24hod. 7 dní                   v týdnu, dle potřeb pacientů a indikované péče lékaři.

Sestry pracují v souladu s novými odbornými poznatky, získávají nemocné i rodinné příslušníky ke spolupráci při léčení – edukace klienta a rodinných příslušníků.

Poskytuje:

 • odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím prostředí
 • odbornou ošetřovatelskou péči při doléčení krátkodobých onemocnění                    po propuštění z ústavní lůžkové péče (pooperační stavy, poúrazové stavy)
 • odbornou ošetřovatelskou péči v terminálním stadiu života (domácí hospicová péče)
 • zprostředkujeme kontakt pro zajištění spirituálních potřeb dle přání nemocného a rodiny
 • edukace rodinných příslušníků
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Činnost domácí péče je založena na principech:

 • respektovaní důstojnosti člověka
 • individuálního a rovného přístupu k pacientovi
 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • vzájemné důvěry mezi sestrou a pacientem
 • spoluúčasti a spolurozhodováni pacienta a rodiny na ošetřovatelské péči

Cílem nás všech je poskytovat kvalitní, odbornou péči v souladu s novými odbornými postupy a rozvíjet své znalosti a zkušenosti.

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Buďte první kdo službu ohodnotí...