Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

Služba

Služby sociální prevence
Domy na půl cesty

Forma poskytování služby

pobytová

Zařízení poskytovatele

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Pěší 1850/8, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 734 433 317, 739 304 198
e-mail: k.neumannova@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Vedoucí zařízení

Bc. Kateřina Hymonová

Název poskytovatele

Slezská diakonie

Adresa poskytovatele

Na Nivách 259/7, Český Těšín 737 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizových situacích
Osoby bez přístřeší

Věková kategorie

Mladí dospělí (19 – 26 let)

Ostatní informace

1. Poslání

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

 

2. Cílová skupina

Sociální služby jsou poskytovány osobám od 18 do 26 let, které:

 • opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež,
 • ukončili výkon trestu či ochrannou léčbu,
 • jsou bez bezpečného rodinného zázemí

Sociální služby nelze poskytnout

 • v případě, kdy se zdravotní stav žadatele vylučuje s poskytnutím pobytové sociální služby (infekční, parazitární choroby, opakované užívaní tvrdých drog)
 • žadateli, který není plně mobilní (zařízení nemá bezbariérové prostory pro uživatele),
 • žadateli s dítětem,
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb DPC Timotei a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících.  Tomuto uživateli může DPC Timotei odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.

3. Cíle

Cílem služby je vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život.

          Toho chceme dosáhnout především tím, že je podporujeme v/ve :

 • vědomí zodpovědnosti za své chování,
 • schopnost zařizovat si své záležitosti sami,
 • schopnost samostatně vést domácnost,
 • motivaci k získání a udržení zaměstnání.

 

4. Zásady

Respekt - pracovníci ctí jedinečnost dítěte, vytvářejí podmínky, v nichž se děti cítí důstojně, nehodnotí děti ani jejich rodiče.

Soukromí - pracovníci dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby.

Jasná a srozumitelná pravidla - pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc tak, aby kopírovala běžná pravidla běžných rodin.

Důvěra v každodenní nácvik kompetencí dítěte - pracovník s dítětem pravidelně nacvičuje kompetence potřebné pro život v běžné rodině.

 

5.Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

 • pro uživatele od 18–26 let s možností užívání vnitřního vybavení (společná kuchyň včetně spotřebičů a nádobí, pračka, ložní prádlo, kulturní místnost vybavená TV).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při hledání bydlení,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • podpora při studiu,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • nabídnutí, popř. zprostředkování volnočasových aktivit

Sociálně-terapeutické činnosti

 • nácvik sociálních dovedností (vaření, sestavování domácího rozpočtu, nácvik jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpůrná asistence při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými institucemi, 
 • zprostředkování odborného poradenství (na ÚP, na sociálním odboru, na bytovém oddělení).
Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Buďte první kdo službu ohodnotí...