Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

Služba

Služby sociální prevence
Domy na půl cesty

Forma poskytování služby

pobytová

Zařízení poskytovatele

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Pěší 1850/8, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 734 433 317, 739 304 198
e-mail: k.neumannova@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Vedoucí zařízení

Bc. Kateřina Neumannová

Název poskytovatele

Slezská diakonie

Adresa poskytovatele

Na Nivách 259/7, Český Těšín 737 01

Komu je služba určena

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizových situacích
Osoby bez přístřeší

Věková kategorie

Mladí dospělí (19 – 26 let)

Ostatní informace

1. Poslání

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

 

2. Cílová skupina

Sociální služby jsou poskytovány osobám od 18 do 26 let, které:

 • opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež,
 • ukončili výkon trestu či ochrannou léčbu,
 • jsou bez bezpečného rodinného zázemí

Sociální služby nelze poskytnout

 • v případě, kdy se zdravotní stav žadatele vylučuje s poskytnutím pobytové sociální služby (infekční, parazitární choroby, opakované užívaní tvrdých drog)
 • žadateli, který není plně mobilní (zařízení nemá bezbariérové prostory pro uživatele),
 • žadateli s dítětem,
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb DPC Timotei a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících.  Tomuto uživateli může DPC Timotei odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.

3. Cíle

Cílem služby je vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život.

          Toho chceme dosáhnout především tím, že je podporujeme v/ve :

 • vědomí zodpovědnosti za své chování,
 • schopnost zařizovat si své záležitosti sami,
 • schopnost samostatně vést domácnost,
 • motivaci k získání a udržení zaměstnání.

 

4. Zásady

Respekt - pracovníci ctí jedinečnost dítěte, vytvářejí podmínky, v nichž se děti cítí důstojně, nehodnotí děti ani jejich rodiče.

Soukromí - pracovníci dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby.

Jasná a srozumitelná pravidla - pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc tak, aby kopírovala běžná pravidla běžných rodin.

Důvěra v každodenní nácvik kompetencí dítěte - pracovník s dítětem pravidelně nacvičuje kompetence potřebné pro život v běžné rodině.

 

5.Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

 • pro uživatele od 18–26 let s možností užívání vnitřního vybavení (společná kuchyň včetně spotřebičů a nádobí, pračka, ložní prádlo, kulturní místnost vybavená TV).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při hledání bydlení,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • podpora při studiu,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • nabídnutí, popř. zprostředkování volnočasových aktivit

Sociálně-terapeutické činnosti

 • nácvik sociálních dovedností (vaření, sestavování domácího rozpočtu, nácvik jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpůrná asistence při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými institucemi, 
 • zprostředkování odborného poradenství (na ÚP, na sociálním odboru, na bytovém oddělení).
Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

Many thanks. A good amount of material! online paper writing service research paper writing service writing service

Počet hvězd: Hodnocení:

Thanks a lot, An abundance of knowledge. buy essay writing online best online essay writing service best uk essay writing service reviews

Počet hvězd: Hodnocení:

viagra pill over the counter saw vermox grossesse Гў Horror films need not break the bank to be successful, Гў Wan adds

Počet hvězd: Hodnocení:

Circulating estradiol levels are generally normal, however, in part because testicular aromatase is stimulated by the high level of LH cialis generic tadalafil Abstract Source Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd

Počet hvězd: Hodnocení:

You suggested this effectively! online casino in canada online casino website wind creek online casino real money