Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

CHANA Bruntál, azylový dům pro rodiny s dětmi

Služba

Služby sociální prevence
Azylové domy

Forma poskytování služby

pobytová

Zařízení poskytovatele

CHANA Bruntál, azylový dům pro rodiny s dětmi
Pěší 1850/8, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 595 178 794, 731 425 113
e-mail: chana.vs@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Vedoucí zařízení

Jitka Zapletalová

Název poskytovatele

Slezská diakonie

Adresa poskytovatele

Na Nivách 7, Český Těšín 737 01

Komu je služba určena

Menšiny
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizových situacích
Osoby bez přístřeší
Rodiny s dítětem/s dětmi

Věková kategorie

Starší děti (11 – 15 let)
Dorost (16 – 18 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)

Ostatní informace


Poslání služby

CHANA Bruntál Azylový dům pro rodiny s dětmi má poslání pomáhat rodinám nebo osamělým rodičům/samoživitelům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pokud jsou rozhodnuty svou nepříznivou situaci aktivně řešit, nabídnout jim dočasné ubytování, poskytnout sociální poradenství a podporu při opětovném začleňování do společnosti.

Naší snahou je návrat rodin a rodičů do běžného života, spojeného se stabilním bydlením, s péčí o domácnost, řádnou výchovou a péčí o děti.

 Cíle služby

Cílem poskytované služby a naší podpory jsou uživatelé, kteří:

 • mají po dobu maximálně 1 roku zmírněnou špatnou životní situaci - zejména ztrátu bydlení (tzn. mají zajištěny základní potřeby jako je ubytování a bezpečné prostředí, možnost přípravy stravy).
 • mají pravidelný měsíční příjem - vyřízeny sociální dávky, důchod nebo zajištěnu mzdu.  
 • číní kroky ke zvýšení příjmu formou získání nebo udržení se zaměstnání (tzn. spolupracují s ÚP, vyhledávají nabídky práce, aktivně oslovují zaměstnavatele, zapojují se do projektů pomáhajících nezaměstnaným, plnění veřejnou službu).
 • zvládnou obstarat své běžné záležitosti a vést samostatný způsob života (řeší a zlepšují svůj zdravotní stav, je-li to možné, znají svá práva a povinnosti v různých oblastech života, zvyšují si kompetence spojené s hospodařením s financemi, péčí o domácnost, základní hygienou, přípravou stravy, péčí o děti - zvládáním výchovy, péčí o jejich zdraví a rozvoj, docházkou a přípravou do školy).
 • jsou co nejvíce zapojeni do přirozeného společenství nebo se do něj navrací (zlepšují, udržují nebo obnovují vztahy s rodinou a přáteli, využívají i jiných dostupných služeb, nejsou závislé na službě).
 • zodpovědně řeší své pohledávky a závazky (dluhy, ale i nárok na výživné).
 • aktivně řeší svou bytovou situaci a odcházejí do jiného vhodného bydlení (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucí na byt nebo pořízení vybavení bytu).

Co poskytujeme

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu a péči o domácnost, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

POMOC A PODPORA PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití základně vybavených kuchyněk elektrospotřebiči).

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • při naplňování individuálních potřeb a cílů stanovených v individuálním plánu,
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • při uplatňování práv (např. při jednání s úřady, lékaři, uplatňování nároků a pohledávek),
 • při využívání jiných sociálních služeb, aktivit podporujících sociální začleňování osob, aktivizačních činností (vzdělávání, volnočasových aktivit).

V rámci možností služby poskytujeme také duchovní podporu, potravinovou výpomoc, šatní výpomoc, možnost využívat počítač a internet, zatelefonovat si (je-li to součástí cílů individuálního plánování).

 Cílová skupina 

 • samoživitelé - matka, otec nebo osoba (ve věku od 18 do 70 let) s nezletilým dítětem/dětmi, které této osobě byly soudem svěřeny do péče. Jako matku je možné přijmout i těhotnou ženu (ve věku od 18 do 70 let) od 30. týdne těhotenství. Dítě je považováno za dítě od narození do věku 18 let (popř. do 26 let, je-li soustavně studujícím  denního studia).
 • rodina - tzn. manželé nebo druh a družka (ve věku od 18 do 70 let) s dítětem/dětmi. Jako rodinu je možné přijmout i těhotnou ženu od 30. týdne těhotenství a jejího manžela nebo druha v nouzi spojené se ztrátou bydlení, kterou chtějí, ale nejsou schopni řešit vlastními silami. Nouzí se rozumí, bez bytu, jiné možnosti ubytování nebo žijí v nevyhovujících podmínkách pro bydlení.
Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Počet hvězd: Hodnocení:

https://telegra.ph/Perky-Young-Teen-Porn-Videos-10-07

Počet hvězd: Hodnocení:

https://mihub.ru/

Počet hvězd: Hodnocení:

https://www.brecorder.com/news/40121881/pakistans-fintech-tag-gets-12mn-funding-at-100mn-valuation

Počet hvězd: Hodnocení:

https://www.imdb.com/user/ur160012419/

Počet hvězd: Hodnocení:

дизайн проект интерьера таунхауса