Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Odlehčovací služby

Služba

Služby sociální péče
Odlehčovací služby

Forma poskytování služby

Pobytová

Zařízení poskytovatele

Odlehčovací služby
Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 555 530 821
e-mail: siblova@centrum-pohoda.cz
web: www.centrum-pohoda.cz

Vedoucí zařízení

Bc. Šíblová Jarmila

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace

Adresa poskytovatele

Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Senioři
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením

Věková kategorie

Mladší senioři (65 – 80 let)
Dospělí (od 27 let)

Ostatní informace

Stručná charakteristika – poslání a cíl služby:

Posláním pobytové sociální služby odlehčovací služby je dle § 44 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Dočasným převzetím péče o tyto osoby na 24 hodin denně umožnit rodinným příslušníkům nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, hospitalizace, lázeňský pobyt apod.).

Poskytované činnosti

Základní činnosti dle § 10 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy
Poskytnutí ubytování
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Doplňkové služby

Pořádání výletů a pravidelných výjezdů uživatelů mimo zařízení, duchovní podpora, nabídka dobrovolníků, kadeřnictví, pedikúra, široká nabídka vyplnění volného času.

Cena služby

Úhrada za péči dle stavu uživatele a rozsahu poskytované péče v rozmezí 100 Kč - 590 Kč/den.
Strava: 203 Kč/den (normální strava), 215 Kč/den (diabetická strava).
Ubytování: 245 Kč/den.

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Buďte první kdo službu ohodnotí...