Změna velikosti textu:   A  A  A

Název služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba

Služby sociální péče
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování služby

Pobytová

Zařízení poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Kontakty

telefon: 555 530 821
e-mail: siblova@centrum-pohoda.cz
web: www.centrum-pohoda.cz

Vedoucí zařízení

Bc. Šíblová Jarmila

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace

Adresa poskytovatele

Okružní 1779/16, Bruntál 792 01

Komu je služba určena

Senioři
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby starší 50 let se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení do té míry, že jejich situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou pomoc druhé osoby

Věková kategorie

Dospělí (50 let a více)

Ostatní informace

Stručná charakteristika – poslání a cíl služby:

Posláním pobytové sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách je poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení kvalitní, nepřetržitou 24 hodinovou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný život.

Poskytované činnosti

1) Poskytnutí ubytování
2) Poskytnutí stravy
3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
5) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
6) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7) Sociálně-terapeutické činnosti
8) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
9) Aktivizační činnosti

Doplňkové služby

Pořádání výletů a pravidelných výjezdů uživatelů mimo zařízení, duchovní podpora, nabídka dobrovolníků, kadeřnictví, pedikúra, široká nabídka vyplnění volného času.

Cena služby

Péče: Ve výši příspěvku na péči.
Strava: 154 Kč (normální strava), 163 Kč (diabetická strava).
Ubytování: 154 Kč - 200 Kč (dle typu pokoje).

Zobrazit hodnoceni
Přidat nové honocení

Nové hodnocení

Buďte první kdo službu ohodnotí...