Změna velikosti textu:   A  A  A

Setkání s žadateli o dotaci z rozpočtu Města Bruntál

Odbor sociálních věcí dne 22.6.2015 zorganizoval setkání s žadateli o dotaci z rozpočtu Města Bruntál. Cílem tohoto setkání bylo předání a vzájemné sdílení informací vztahujících se ke každoročně vyhlašovaným programům pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bruntál pro oblast sociální a také v oblasti podpory poskytování registrovaných sociálních služeb na území města Bruntálu. Zazněly novinky vyplývající z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která nabyla účinnosti dne 20.2.2015, včetně nejčastějších příčin porušení rozpočtové kázně a jejich prevence.

„Jsme velmi rádi, že nabídky tohoto setkání využila převážná většina zástupců sociálních, návazných služeb a škol, neboť tímto zodpovědným přístupem zvyšují své povědomí o povinnostech a podmínkách, za kterých byla dotace poskytnuta“ shrnula setkání s žadateli o dotaci vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, Mgr. Bc. Ivana Májková.