Změna velikosti textu:   A  A  A

Dotazník k průzkumu bariér ve městě Bruntál

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Komunitního plánování sociálních služeb města Bruntál realizuje projekt, jehož hlavním smyslem je zjištění současného stavu případných technických a komunikačních bariér ve městě Bruntál a následné hledání způsobu, jak tyto bariéry postupně odstraňovat. Ke zmapování současného stavu zmíněných bariér můžete pomoci i Vy a to vyplněním dotazníku, který je součástí tohoto textu. Jeho vyplnění je samozřejmě dobrovolné. Jeho vyplněním, ale můžete přispět k odstranění bariér, s nimiž se třeba denně nebo jen občas v Bruntále setkáváte.

Vyplněné dotazníky můžete do 17. září 2015 odevzdat do schránek umístěných v budově Městského úřadu Bruntál, v přízemí u nástěnek Komunitního plánování města Bruntál nebo v Městském informačním středisku na náměstí Míru.

 

Dotazník

Hodnocení bariér 2015